Vizualna identiteta
Tisk
Spletno oblikovanje
Kretivno vodenje
Fotografija

Logotip je minimalistična tipografska rešitev, pri kateri smo se poigrali z vmesno besedo of. Z vertikalno postavitvijo črk v besedi smo ustvarili formo, ki spominja na dvopičje in ločuje besedno zvezo, hkrati pa nakazuje nadaljevanje. Na ta način veliko bolj izstopi beseda Tea, kar smo želeli poudariti.

S tem, ko smo kompozicijsko ustvarili dva pola, smo nakazali tudi iskanje ravnovesja, ki pooseblja tudi filozofijo znamke. Tako smo razmišljali predvsem kako bi lahko ime Tea pri sami kompoziciji bolj izpostavili, hkrati, pa smo zraven želeli komunicirati besede, ki bi povzele filozofjo znamke.

Pri izdelavi tipografskega znaka toliko bolj pomemben izbor same tipografije, ki mora s svojim karakterjem komunicirati filozofijo znamke. Tako smo pri izboru tipografije iskali ravnotežje med starim in modernim, minimalizmom in detajli.

Oblikovanje: WDS — Fotografija: Sami Rahim — Stiliranje: WDS