Pristop

WDS najprej razvije jasno sliko blagovne znamke, nato pa definira najpomembnejše intervencije in kaj lahko realizira v prihodnjih fazah, ko znamka raste. WDS zgradi močno osnovo, usmeri in tudi poveže s pravimi izvajalci, s tem oblikuje učinkovito časovnico in ugodnejšo finančno shemo.

Prvi korak:
snovanje brifa

WDS začne kreativni proces z vodenim pogovorom na podlagi skrbno pripravljenega vprašalnika. Dobro poznavanje vizije je ključno za iskanje prave vizualne rešitve. WDS pripravi kratek povzetek, brif.

Drugi korak: določitev vizualne smeri

Po potrditvi WDS brif pretvori v vizualni jezik, poravnan z vizijo blagovne znamke in studia. Prezentacija vključuje raziskavo trga s konkurenco vred, moodboard in koncept oziroma idejno zasnovo.

Tretji korak: oblikovanje predloga

Sledi fokusirano oblikovanje. Dodelan končni predlog WDS predstavi na aplikacijah, bistvenih za blagovno znamko. Naročnik dobi jasno predstavo, kako bi lahko bil videti končni produkt in kakšno življenje bi živel.

Končni izdelek

Na podlagi komentarja naročnika WDS oblikuje končni predlog. Nato nudi vodeno svetovanje o tehnikah tiska, izbiri papirja, izvajalcu in izboru embalaže. V zaključni fazi WDS preda končne datoteke za objavo, produkcijo in uporabo.

Dolgoročno sodelovanje

WDS spleta tesna sodelovanja. Zaveda se, da blagovna znamka za rast potrebuje nenehno nego in skrb. Na produkte in storitve, pri katerih sodeluje, se naveže, zato se ves čas odziva na nove potrebe in je na preži za izboljšavami. Dobro ga je imeti ob sebi.

Stroškovnik

WDS je transparenten in srčen studio. Preden zažene kreativni proces, pripravi podrobno ponudbo. Zahtevnost oblikovanja lahko prilagodi na naročnikov stroškovni okvir in ga, glede na cilje, ki jih želi naročnik doseči, tudi razdeli na več faz.