Vizualna identiteta
Barvna paleta
Tisk

Pri ideji za logotip smo izhajali iz začetnice imena biroja in osnovne dejavnosti, tj. arhitekture. Navdih smo našli v pogosti uporabi vodoravnic v predstavitveni mapi naše naročnice in blokih kot osnovnih elementih vsake gradnje. Ravne linije in močne oblike so postale iztočnica za naše razmišljanje.

Začetnico imena smo združili z idejo vodoravnic, pri čemer smo drugi gradnik skrajšali in tako s preprostima oblikama tvorili črko P. Tudi sam napis PRAGMA ARHITEKTURA (če ga zavrtimo) tvori enako obliko, zato smo se skozi celostno podobo odločili sporočati oboje – ime arhitekturnega biroja v obliki črke p in p, ki je sestavljen iz dveh blokov. Pri tem smo osnovna gradnika porezali pod enakim kotom, kot ju ima črka A v obeh zaključnih besedah imena podjetja. Izbrani barvi ustvarita ton, ki asociira na pogosto uporabljena materiala – les in beton.

Oblikovanje: WDS — Fotografija: Doris Markač (ninetyframes) — Stiliranje: WDS